Manuel Sanchis Guarner presentà la conferència «Mozarabía valenciana en tiempos de San Pedro Pascual y sus problemas lingüísticos», el 13 de maig de 1971 en l’Ateneu Mercantil de Valéncia, dins dels «Actos de homenaje de las entidades culturales de Valencia a San Pedro Pascual... pic.twitter.com/K0gU4aLRjY

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... en el III centenario de su canonización». En ella afirmà que: «…no se puede afirmar que el valenciano del siglo XIII fuese como el del siglo XV, en el cual están vertidas las obras de San Pedro Pascual, como la Biblia Parva o Pequeña, …». El redactor de la crònica d’esta... pic.twitter.com/Jq7DETPnyV

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... conferència escrigué: «No es posible seguir los ejemplos luminosos, las citas de la ilustradora charla de Sanchis Guarner, …». ¿Algú sap quins eren estos eixemples lluminosos i estes cites de l’ilustradora charrada de Manuel Sanchis Guarner? ... pic.twitter.com/aWZK4PCb7Q

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... En esta crònica se recolzà Jaume Riera i Sans per a afirmar: «I el seu llenguatge [el de les obres en valencià de Sant Pere Pasqual] correspon ben bé a aquesta època [«…bastant entrat el segle XV.»], sense cap arcaisme flagrant. ». ... https://t.co/9RfYIzLFlb

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... Ací tenim una relació d’arcaismes flagrants proporcionats pel Pare Joan Costa Català: lombres, loms, lombes, parhom, lilla, sutzahim, esquivedansa, exequar, etc. https://t.co/6owy7izBMh

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... I ací una breu llista comparativa d’arcaismes flagrants de la Bíblia Parva de Sant Pere Pasqual (sigle XIII) en els corresponents térmens de la Vita Christi d’Isabel de Villena (sigle XV): aytal (tal), enans (ans), alscuns (alguns), hoc (sí), ... https://t.co/1zpYq70mOr

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... tro (fins), fort (molt), poch (chic o petit), esgleya o sgleya (esglesia o sglesia), Deus (Deu), benvyrança i benvyrat (benaventurança i benaventurat), lig (ley), flum (riu), glay (espasa), sinestra (esquerra), folch (ramat), gitar (lançar), ... https://t.co/1zpYq70mOr

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018

... tolre (levar), apellar (nomenar), laguiar (tardar), romandre (restar), atrobarets (trobaréu), covench (convengue), pach (pague), colpa (culpa), aer (aire), lombres (lloms ), etc. https://t.co/1zpYq70mOr

— José F. Sala García (@JoseFSala) September 11, 2018