En el procés entre les sèus de Toledo i Tarragona sobre la successió de la sèu de Valéncia (1238-1246), els juges eclesiàstics pregunten moltes voltes als testics: ¿Et quid dicum valentini?¿Qué diuen els valencians? Se referien als mossàraps valencians. https://t.co/KnWNWkozk7

— José F. Sala García (@JoseFSala) August 3, 2018